17.09.2017

İleri ve Geri Beslemeli Ağlar

İleri Beslemeli Ağlar

İleri beslemeli ağlar katmanlara ayrılmıştır. Giriş katmanından çıkış katmanına doğru tek bir yönde ilerler. Tek bir katman içerisinde bağlantı bulunmaz. Daima bir sonraki katman ile bağlantısı vardır. Bir katman üzerindeki çıkış bir sonraki katman için giriştir.

Katmanlar halinde incelemeye gerek duyulursa, giriş katmanı dış dünyadan gelen bilgileri alır ve doğrudan gizli(ara) katmana iletir. İşlemler bu katman veya katmanlar arasında gerçekleşir. Gizli katman bir veya birden daha fazla olabilir. Bu sayı problemin yapısı ile doğrudan alakalıdır ve bu durum öncesinde kurmuş olduğumuz ağ topolojisine bağlıdır. Ara katman işlediği bilgiyi çıkış katmanına iletir. Çıkış katmanı da dış dünyaya çıktı ve çıktıları iletir.

Dikkat edilmesi gereken bir başka husus da bir katman diğer katmanın bütün prosesleri bağlantı halindedir. Bilgileri eksiksiz olarak tüm proseslere iletir.

Çıkış katmanı dış dünyaya bilgiyi iletir. Genel olarak delta öğrenme kuralı kullanılır. İleri beslemeli ağlar genelde genelleme, sınıflandırma ve tanıma gibi problemler için kullanılır.

Geri Beslemeli Ağlar

Geri beslemeli ağlar genellikle danışmansız öğrenme kurallarında kullanılır. Çıkış katmanı ve gizli katmanlardaki çıkışların, bir önceki katmanlara geri beslendiği ağ yapısıdır (Bir önceki yazımda paylaşmış olduğum şekilde detaylı olarak gösterdim).Geri besleme genelde geri bildirim için kullanılır.

Geri beslemeli ağlar tahmin uygulamaları için kullanılır. Dinamik hafıza yapısına sahiptirler. Bunun nedeni olarak çıkış, hem o andaki girişleri hem de önceki girişleri birlikte tutmasından kaynaklıdır.

Geri beslemeli ağlar mimarisinden kaynaklı olarak doğrusal olmayan dinamik bir yeteneğe sahiptir.  Bu ağ yapılarında genelde beklenen çıktı ile ağ yapısından çıkan çıktı karşılaştırılır. Aradaki fark hatadır. Bu hatayı aza indirgemek için bu mimari kullanılır.

Ufak bir karşılaştırma yapmak gerekirse; ileri beslemeli ağlar "hataların karelerinin toplamı" en küçük sonuca yönelik ağırlık kümelerini bulmaya yöneliktir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder