10.09.2017

Yapay Sinir Ağı Modeli

Sadece girdi ve çıktı katmanı bulunan ağlar karmaşık problemlere cevap verebilme yeteneğine sahip değildir. Karmaşık problem çözümleri için gizli katman(ara katman) şarttır. Aşağıdaki şekilde tek gizli katmana sahip üç katmanlı bir yapay sinir ağı görülmektedir.

Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağ Yapısı 

Örnekte bir tane gizli katman bulunmaktadır. Yapay sinir ağ yapısında birden daha fazla gizli katman olabilir. Bir katmandaki her sinir, bir sonraki katmanın bütün sinirlerine bağlıdır.

Girdi katmanından alınan girdiler, girdi katmanı ve gizli katman arasında bulunan bağlantı ağırlıkları ile çarpılır ve gizli katmana iletilir. Gizli katmana gelen girişler toplanır ve gizli katmana iletilir. Yine aynı şekilde gizli katman ile çıktı katmanı arasındaki bağlantılar çarpılarak ve eşik değer üzerine ilave edilerek çıktı katmanına iletilir. Şekilde de görüldüğü gibi tek yönlü bir iletişim vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder