4.09.2017

Yapay Sinir Ağları

Yapay sinir ağlarının temeli sayısal bilgisayarlara dayanmaktadır. Sayısal bilgisayarlar ilk olarak Matematik işlemlerinde kullanılmıştır. Sonrasında metin, sembol, ses ve resim işlemeyi de kapsayacak şekilde geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Aşağıdaki şekilde bir sayısal bilgisayarın işlevsel özelliğinin şekli görülmektedir. Sayısal bilgisayarların temeli Von-Neumann Makinesinin temeline dayanmaktadır.

Von - Neumann Makinesi
Makine bilgi işleme konusunda basit sayılabilecek tüm işlemleri yapabilen makinelerden sonra insan bilgi işleme yapısı yeni araştırma konusu olmuştur. Bu araştırma sürecinde makine bilgi işleme ile insan bilgi işlem süreçlerini makineler veya bilgisayarlar üzerinden birleştirmektir. Bu durum üzerine yoğunlaşan bilim insanları insan beyninin yapısı ile ilgili birçok araştırma yapmıştır. Bu araştırmalar hem sinirsel hem de sinirsel - psikolojik deneyler üzerine konumlandırılmıştır.

Yapay Sinir Ağları (YSA), insan beynini modelleyerek taklit etme tekniklerinden biridir. YSA’nın yapıları alışık olduğumuz geleneksel yöntemlere sahip sayısal bilgisayar yapılarından farklı olarak ağırlıklı bağlantılar aracılığıyla birbirine bağlanan ve her biri kendi belleğine sahip işlem elemanlarından oluşan hem paralel hem de dağıtılmış bilgi işleme yapılarına sahiptir.

YSA'nın en önemli özelliklerinden biri kendi kendine öğrenme özelliğine sahip olmasıdır. Bunun yanında ezberleme ve bilgiler arasında ilişkiler oluşturma yeteneği de vardır.

Bir sonraki yazıda yapay sinir ağlarının öğelerini inceleyeğiz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder