Yapay Zeka Terimleri

Dünyanın en karmaşık makinesi şüphesiz insan beynidir. Sayısal bir işlemi birkaç dakikada yapabildiği gibi, çevresinde oluşan olayları idrak edebilme, öğrenme ve sonrasında tekrarlamamak için önlem alma gibi özelliklere sahiptir. Bu durumlar ile ilgili basit örnekler vermek gerekirse; yürümek, araba sürmek, karşıdan karşıya geçmek, yürüme hızını veya araba sürme hızını çevredeki duruma göre karar vermek gibi düşünebiliriz. Akla ilk gelen soru, bu saydığımız özellikler ile bir makineyi yönetebilir miyiz? Makine çevresine göre nasıl davranacağını belirleyebilir mi? Oluşan olayları idrak etme ve deneyimlerle kazanılmış bilgileri ileride tekrar kullanabilir mi? Bu durumlarda insan beynini makinelere göre üstün kılan temel özellik, sinirsel algılayıcılar vasıtası ile kazanılmış ve göreli olarak sınıflandırılmış bilgileri tekrar kullanabilmesidir. Bu durumda akla gelen ilk soru var olan sinirsel ağı algoritma ile yazabilir miyiz? Bu soru ile günümüzde oluşan Yapay Zeka terimleri; Uzman Sistemler(US), Bulanık Mantık(BM), Genetik Algoritma(GA) ve Yapay Sinir Ağları(YSA) çıkmıştır. Her bir terim Yapay Zeka alanının alt dalıdır. Araştırma ve geliştirmeler bu terimler üzerinden yapılmaktadır.

Uzman sistemler temel anlamda insan beynindeki düşünceleri gerçekleştirmek amacıyla bilgisayar tarafından işlenen bir yazılımdır. Oluşan belirli bir bilgi ve birikimleri bilgisayarlara algoritmalar yoluyla bilgisayarlara aktarmadan oluşan bir yapay zeka dalıdır.

Bulanık mantık, bulanık küme teorisine dayanan bir matematiksel durumdur. Daha basit bir mantığa dayalıdır. Soğuk- Sıcak, Kısa-Uzun yerine Sıcak-Ilık-Soğuk, Kısa-(Kısa-Orta)-(Orta-Uzun)-Uzun gibi ara değerler ile çalışma prensibini benimser.

Genetik algoritmalar evrimsel hesaplamanın bir parçası olarak düşünülebilir. Bir veri öbeğinden özel bir veriyi bulmak için kullanılan bir arama yöntemidir. En iyi, en özeli bulmaya yönelik algoritmalar geliştirilir. Genellikle çözümü zor hatta imkansız olan problemlerin çözümü için kullanılır.

Yapay sinir ağları, insan beyninin sinir ağlarını taklit eden bilgisayar programlarıdır. Herhangi bir olaya ait örnekler ile eğitilerek bilgiler programa aktarılır. Böylelikle, örnekler sayesinde açığa çıkarılmış özellikler üzerinde çeşitli genellemeler yapılarak daha sonradan ortaya çıkma ihtimali olan durumlar için çözümler üretilmesi beklenmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir